top of page
1-1
1
1-3
1-2
1-4

סיפורי מקרה

אישה בת 25

תלונה עיקרית : שיניים עקומות למעלה ולמטה

תוכנית טיפול : יישור גובה וקשת השיניים;
הרחבת קשת העליונה קיבוע השיניים בסוף הטיפול

מספר אליינרים : לסת עליונה -36 , לסת תחתונה -23

משך הטיפול המתוכנן: 18 חודשים

משך טיפול בפועל : 20 חודשים

2
2-2
2-4
2-3

אישה בת 20

תלונה עיקרית : ליישר שיניים ולתקן חיוך

תוכנית טיפול : תיקון גובה וקשת השיניים ,פיזור צפיפות בחותחות עליונות ותחתונות

מספר אליינרים : לסת עליונה -13 ,לסת תחתונה-15

משך הטיפול המתוכנן : 7.5 חודשים

משך הטיפול בפועל : 7.5 חודשים

מקרים נוספים

3
4
5
6
bottom of page